HTC | CE&HA sajam, Beograd, 2015 | 50m²

Vizuelno upečatljiv sajt nastao igrom oblika, boja i materijala. Ovaj štand pokazuje da Smart Vision tim uspeva da prekorači granice očekivanog i jedinstvenu viziju klijenta pretoči u realnost.

SmartVision_Expo_HTC_CE&HA Fair_Belgrade_2015 (2)
SmartVision_Expo_HTC_CE&HA Fair_Belgrade_2015 (1)
SmartVision_Expo_HTC_CE&HA Fair_Belgrade_2015 (3)
SmartVision_Expo_HTC_CE&HA Fair_Belgrade_2015 (4)
SmartVision_Expo_HTC_CE&HA Fair_Belgrade_2015 (2) SmartVision_Expo_HTC_CE&HA Fair_Belgrade_2015 (1) SmartVision_Expo_HTC_CE&HA Fair_Belgrade_2015 (3) SmartVision_Expo_HTC_CE&HA Fair_Belgrade_2015 (4)