Ensico | ICE sajam, London, 2020 | 60m²

Ovaj štand kompanije Ensico dobar je primer našeg „one stop-shop“ pristupa, imajući u vidu da je za svaki njegov aspekt, uključujući i opremanje zadužen upravo Smart Vision.

SmartVision_Expo_Ensico_Ice-London_2020 (2)
SmartVision_Expo_Ensico_Ice-London_2020 (4)
SmartVision_Expo_Ensico_Ice-London_2020 (3)
SmartVision_Expo_Ensico_Ice-London_2020 (1)
SmartVision_Expo_Ensico_Ice-London_2020 (2) SmartVision_Expo_Ensico_Ice-London_2020 (4) SmartVision_Expo_Ensico_Ice-London_2020 (3) SmartVision_Expo_Ensico_Ice-London_2020 (1)