Canon | 38. Međunarodni sajam GRAFIMA, Beograd, 2016 | 150m²

Dvospratni štand u okviru koga su jasno istaknuti izložbeni deo i deo za sastanke.

SmartVision_Expo_Canon_38th GRAFIMA International Fair_Belgrade_2016 (2)
SmartVision_Expo_Canon_38th GRAFIMA International Fair_Belgrade_2016 (1)
SmartVision_Expo_Canon_38th GRAFIMA International Fair_Belgrade_2016 (3)
SmartVision_Expo_Canon_38th GRAFIMA International Fair_Belgrade_2016 (6)
SmartVision_Expo_Canon_38th GRAFIMA International Fair_Belgrade_2016 (5)
SmartVision_Expo_Canon_38th GRAFIMA International Fair_Belgrade_2016 (4)
SmartVision_Expo_Canon_38th GRAFIMA International Fair_Belgrade_2016 (2) SmartVision_Expo_Canon_38th GRAFIMA International Fair_Belgrade_2016 (1) SmartVision_Expo_Canon_38th GRAFIMA International Fair_Belgrade_2016 (3) SmartVision_Expo_Canon_38th GRAFIMA International Fair_Belgrade_2016 (6) SmartVision_Expo_Canon_38th GRAFIMA International Fair_Belgrade_2016 (5) SmartVision_Expo_Canon_38th GRAFIMA International Fair_Belgrade_2016 (4)