Bet Construct | Sportel Monako, 2019 | 54m²

Jedan od najinteresantnijih štandova na sajmu Sportel u Monaku. Upečatljivosti je svakako doprinelo i LED osvetljenje po zidovima, ali i činjenica da je za ovu priliku postavljena i košarkaška tabla.

SmartVision_Expo_BetConstruct_Sportel_Monaco_2019 (2)
SmartVision_Expo_BetConstruct_Sportel_Monaco_2019 (1)
SmartVision_Expo_BetConstruct_Sportel_Monaco_2019 (5)
SmartVision_Expo_BetConstruct_Sportel_Monaco_2019 (3)
SmartVision_Expo_BetConstruct_Sportel_Monaco_2019 (4)
SmartVision_Expo_BetConstruct_Sportel_Monaco_2019 (2) SmartVision_Expo_BetConstruct_Sportel_Monaco_2019 (1) SmartVision_Expo_BetConstruct_Sportel_Monaco_2019 (5) SmartVision_Expo_BetConstruct_Sportel_Monaco_2019 (3) SmartVision_Expo_BetConstruct_Sportel_Monaco_2019 (4)