Savelo | 57. Međunarodni sajam nameštaja u Beogradu, 2019 | 169m²

Prostrana konstrukcija sa posebno izdvojenim skladišnim prostorom i pultom sa materijalima kao centralnom tačkom štanda, u odnosu na koju su postavljene simetrične konstrukcije za prikaz konkretnih kolekcija Savelo nameštaja.

SmartVision_Expot_Savelo_57th International Furniture Fair in Belgrade_2019 (5)
SmartVision_Expot_Savelo_57th International Furniture Fair in Belgrade_2019 (2)
SmartVision_Expot_Savelo_57th International Furniture Fair in Belgrade_2019 (3)
SmartVision_Expot_Savelo_57th International Furniture Fair in Belgrade_2019 (6)
SmartVision_Expot_Savelo_57th International Furniture Fair in Belgrade_2019 (1)
SmartVision_Expot_Savelo_57th International Furniture Fair in Belgrade_2019 (4)
SmartVision_Expot_Savelo_57th International Furniture Fair in Belgrade_2019 (5) SmartVision_Expot_Savelo_57th International Furniture Fair in Belgrade_2019 (2) SmartVision_Expot_Savelo_57th International Furniture Fair in Belgrade_2019 (3) SmartVision_Expot_Savelo_57th International Furniture Fair in Belgrade_2019 (6) SmartVision_Expot_Savelo_57th International Furniture Fair in Belgrade_2019 (1) SmartVision_Expot_Savelo_57th International Furniture Fair in Belgrade_2019 (4)