FOTOGRAFISANJE I SNIMANJE

Prezentacija proizvoda i usluga koje nudite ne završava se nužno nastupom na odabranom sajmu. Fotografije sa događaja i vešto snimljen i editovan video materijal idealan su način kontinuirane promocije. Usluge ovog tipa prilagođavamo kanalima putem kojih će materijali biti komunicirani, odnosno vašim potrebama. Naši fotografi i snimatelji do sada su zabeležili brojne sajamske postavke, bezbroj konferencija, otvaranja fabričkih postrojenja i sličnih događaja.