ORGANIZACIJA PRESS KONFERENCIJA

Komunikaciju sa predstavnicima medija takođe možete poveriti Smart Vision agenciji. Kolege iz našeg PR sektora pobrinuće se i za ovaj aspekt vašeg nastupa – od pozivanja medija, preko priprema govornika konferencije, pa sve do asistencije na samom događaju.