PROJECT MANAGEMENT

Vaš sajamski nastup i prezentaciju podržaće naši project menadžeri, koji će upravljati svim značajnim procesima i voditi računa o svakom koraku i detalju – od dizajna, pa sve do izgradnje i usluga poput keteringa. Uz jasno postavljanje rokova, saradnja i priprema promotivnog prostora biće koordinisana i jednostavna, a naša ekspertiza učiniće da ne brinete o onim najsitnijim detaljima koji stoje iza svake uspešne postavke.