IZGRADNJA ŠTANDOVA

Visoki standardi, višegodišnje iskustvo i preciznost, opisuju članove našeg tima zaduženog za izgradnju štandova. Zajednički su izgradili na hiljade kvadrata izložbenog prostora, što govori u prilog činjenici da ste uz Smart Vision Exhibition u rukama onih koji znaju svoj posao i koji se mogu snaći sa svakim izazovom.